Pejabat Fungsional

 

       
Engon Nama : Dra. ENGON HELTI
NIP : 196612201994032005
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I / III.d
Jabatan : Perencana Ahli Muda
       
Mulla Nama : MULLA, SE., MM
NIP : 197906012010032002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina / IV.a
Jabatan : Perencana Ahli Muda
       
Saiful Bahri Nama : SAIFUL BAHRI, SE., M.Si
NIP : 198509082009041004
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I / III.d
Jabatan : Perencana Ahli Muda
       
Meutia Nama : MEUTIA ALAM SARI, ST
NIP : 198009152006042006
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I / III.d
Jabatan : Perencana Ahli Muda
       
Hera Nama : HERA YANA, S.Sos
NIP : 198104082006042008
Pangkat/Gol. Ruang : Penata / III.c
Jabatan : Perencana Ahli Muda
       
Dahriana Nama : DAHRIANA, ST., MM
NIP : 197208082006042004
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I / III.d
Jabatan : Perencana Ahli Muda
       
Dede Nama : DEDE ISWANDA, SE., M.S.M
NIP : 197703232009041003
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I / III.d
Jabatan : Perencana Ahli Muda
       
Ronny Nama : RONNY, ST., M.S.M
NIP : 197506132005041001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina / IV.a
Jabatan : Perencana Ahli Muda
       
Masdalena Nama : MASDALENA, SH
NIP : 198206102002122003
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I / III.d
Jabatan : Perencana Ahli Muda
       
Sulaiman Nama : M. SULAIMAN, SE
NIP : 198205102009041006
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I / III.d
Jabatan : Perencana Ahli Muda
       
Lina Nama : LINA ERLINAWATI, SE
NIP : 197412311999052003
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I / III.d
Jabatan : Analis Keuangan Pusat/Daerah
       
Jumarli Nama : JUMARLI, SE
NIP : 197607112008031001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I / III.d
Jabatan : Peneliti Ahli Muda